Bánh Nướng CUSTARD

Mã sản phẩm: CT1

Giá: 63.000 vnđ

Bánh Nướng Gà Quay Jambon

Mã sản phẩm: 21

Giá: 68.000 vnđ

Bánh Nướng Thập cẩm Jambon

Mã sản phẩm: 31

Giá: 68.000 vnđ

Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng

Mã sản phẩm: 41

Giá: 63.000 vnđ

Bánh Nướng Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum

Mã sản phẩm: A1

Giá: 68.000 vnđ

Bánh Nướng Hạt Sen

Mã sản phẩm: 51

Giá: 56.000 vnđ

Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh

Mã sản phẩm: T1

Giá: 56.000 vnđ

Bánh Nướng Khoai Môn

Mã sản phẩm: M1

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa

Mã sản phẩm: L1

Giá: 56.000 vnđ

Bánh Nướng Đậu Đỏ

Mã sản phẩm: R1

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Nướng Sữa Dừa

Mã sản phẩm: 71

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Nướng Đậu Xanh

Mã sản phẩm: 61

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Nướng Sầu Riêng

Mã sản phẩm: SR1

Giá: 56.000 vnđ