Bánh Dẻo Hạt Sen

Mã sản phẩm: 95

Giá: 48.000 vnđ

Bánh Dẻo Hạt Sen 1 trứng

Mã sản phẩm: 92

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 trứng

Mã sản phẩm: 93

Giá: 55.000 vnđ

Bánh Dẻo Đậu Xanh

Mã sản phẩm: 96

Giá: 48.000 vnđ

Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 trứng

Mã sản phẩm: 91

Giá: 60.000 vnđ

Bánh dẻo sầu riêng (180gr)

Mã sản phẩm: 99

Giá: 48.000 vnđ