Bánh Trung Thu Cao Cấp Kim Cương Trường Khang

Mã sản phẩm: KC

Giá: 4.000.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Bạch Kim Đắc Lộc

Mã sản phẩm: BK

Giá: 2.500.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ)

Mã sản phẩm: HKD

Giá: 1.300.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)

Mã sản phẩm: HKV

Giá: 1.300.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Pha Lê Toàn Phúc (Vàng)

Mã sản phẩm: PLV8

Giá: 1.100.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Pha Lê Vạn Phúc (Xanh)

Mã sản phẩm: PLX6

Giá: 900.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hồng Ngọc An Phú (Vàng)

Mã sản phẩm: HNV

Giá: 750.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ)

Mã sản phẩm: HND

Giá: 750.000 vnđ

Hộp Bánh Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình

Mã sản phẩm: HNAB

Giá: 500.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hồng Ngọc An Lành (Cam)

Mã sản phẩm: HNC

Giá: 600.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hồng Ngọc An Nhiên (Tím)

Mã sản phẩm: HNT

Giá: 600.000 vnđ

Bánh Trung Thu Cao Cấp Hồng Ngọc Tâm An Xanh

Mã sản phẩm: HNX

Giá: 470.000 vnđ