Hộp Bánh Đoàn Viên(2 bánh nướng)

Mã sản phẩm: HDV2

Giá: 188.000 vnđ

Hộp Bánh Tình Thân (1 bánh nướng, 1 bánh dẻo)

Mã sản phẩm: HTH2

Giá: 154.000 vnđ

Hộp Bánh Cát Tường (1 bánh nướng, 1 bánh dẻo)

Mã sản phẩm: HCT2

Giá: 117.000 vnđ