Hộp Bánh Phú Quý Mãn Đường (4 bánh nướng)

Mã sản phẩm: HQD

Giá: 490.000 vnđ

Hộp Bánh Phúc Lộc Thọ Toàn (4 bánh nướng)

Mã sản phẩm: HTT

Giá: 437.000 vnđ

Hộp Bánh Thắt Chặt Thâm Giao (4 bánh nướng)

Mã sản phẩm: HTG

Giá: 397.000 vnđ

Hộp Bánh Vũ Điệu Trăng Rằm (4 bánh nướng)

Mã sản phẩm: HTR

Giá: 256.000 vnđ